پیام خود را بنویسید

طرح های پایان یافته : طرح های پایان یافته

 | تاریخ ارسال: 1395/11/25 | 

طرح های پایان یافته مرکز عبارتند از:

ردیف

عنوان طرح

مجری/مجریان

تاریخ تصویب طرح

تاریخ تصویب گزارش نهایی

1 مطالعه ی خواص فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک و ایمنی داروی تیناگراست (سرنگ 300 میکرو گرم در نیم میلی لیتر) شرکت اریاتیناژن در مقایسه با داروی نئوپوزن شرکت امجن در داوطلبین سالم دکتر حسین امینی 97/3/1 98/12/13
2 مطالعه ی خواص فارماکوکینتیک  و فارماکودینامیک و ایمنی داروی تیناپگ شرکت بیوفارماسیوتیکال آریا تیناژن در مقایسه با داروی نئولاستیم شرکت امجن در داوطلبین سالم دکتر حسین امینی 97/5/2 98/12/13
3 مطالعه ی هم ارزی زیسی قرص کوئتیاپین 25 میلی گرمی تولید شرکت داروسازی رها با داروی مرجع در 24 داوطلب سالم دکتر حسن امینی 97/6/6 98/12/13
4 مطالعه ی هم ارزی زیستی قرص اسلومت تولید شرکت داروسازی آرامیس فارمد با داروی مرجع در 24 داوطلب سالم دکتر حسین امینی 98/4/10 98/12/5
5 مطالعه ی هم ارزی زیستی قرص سیلدنافیل 100 میلی گرمی تولید شرکت داروسازی فرنوش دارو طب با داروی مرجع در 24 داوطلب سالم دکتر حسین امینی 97/9/3 98/12/13
6 مطالعه ی هم ارزی زیستی قرص لووتیروکسین  100 میکروگرمی تولید شرکت داروسازی ابوریحان  با داروی مرجع در 24 داوطلب سالم دکتر حسین امینی 98/4/10 98/12/5
7 مطالعه ی هم ارزی زیستی قرص جمی فلوکساسین 320 میلی گرمی شرکت داروسازی حکیم با داروی مرجع در 24 داوطلب سالم دکتر حسین امینی 97/9/3 98/12/13
8 بازیافت فیلگراستیم از اینکلوژن بادی بیان شده در باکتری اشریشیاکولی با استفاده از یک روش جدید کروماتوگرافی تعویض آنیونی دکتر حسین امینی، دنیا فرزانه یگانه 98/11/15 98/8/20
9 بررسی ژنوتایپینگ ژن فاکتور تحریک کننده کننده کلنی ماکروفاژ-گرانولوسیت (GM-CSF) در جایگاه (-1916) بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و افراد سالم دکتر مجید شهبازی، سامان ضیایی 97/10/11 98/12/5
10 تولید ناقل دارو حاوی توالی های هدایت گر هسته ای و ارزیابی توانایی آن در ورود به هسته ی سلول های سرطانی بیان کننده ی مقادیر بیش از حد Her2 دکتر یعقوب صفدری، الهام نیکوکار 97/12/21 98/8/20

11

بررسی میزان بیان فاکتور رشد شبه انسولین 1 (IGF-1) در پلاسما و سلولهای خون کشت داده شده و ارتباط آن با ژنوتایپ در بیماران مبتلا  به MS و افراد نرمال

دکتر مجید شهبازی، رضا عبدالمحمدی

90/3/17

1391/3/30

12

بررسی پلی مورفیسم )TNF-alphaجایگاه های 238 - و 308-) در افراد HBs-Ag+ و جمعیت سالم

دکتر مجید شهبازی - مریم منصوری

90/9/19

1391/11/17

13

بررسی پلی مورفیسم CCR5D32 در افراد HBs-Ag مثبت و جمعیت سالم

دکتر مجید شهبازی، رضا عبدالمحمدی

90/7/12

1391/12/1

14

بررسی فراوانی پلی مورفیسم های ژن های خانواده اینترلوکین 1 در افراد HBs-Ag+ و جمعیت سالم استان گلستان (پایان نامه)

دکتر مجید شهبازی، بیتا جوان

90/3/17

1391/12/23

15

بررسی پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 1 آلفا (α-IL1 ) جایگاه-889  در حاملگی های طبیعی و پره اکلامپسی

معصومه قاسمی، دکتر الهام کاشانی

90/12/23

92/4/11

16

میزان بیان ژن E-cadherin در رویانهای مرحله بلاستوسیست موش پس از IVF تخمک های بالغ حاصل از تحریک تخمدان با استفاده از فاکتور نوترکیبی رشد فولیکول و استرادیول(E2) (پایان نامه)

دکترکامران حیدری، شادان نوید

89/12/24

94/4/30

17

تاثیر استرادیول و eCG بر میزان بیان گیرنده اسپرم و مورفولوژی زونا پلوسیدا در تخمک موش سوری (پایان نامه)

دکترکامران حیدری،معصومه محمدزاده

90/12/23

94/4/16

18

تاثیر ترکیب هورمون گنادوتروپین منوپوزال انسانی و استرادیول بر میزان بیان ژن E-Cadherin و -cateninβ در رویانهای مرحله بلاستوسیست موش پس از IVF تخمکهای حاصل از تحریک تخمدان (پایان نامه)

دکتر کامران حیدری، منیره عامریون

90/12/23

94/11/27

19

پلی مورفیسم های ژن اینترلوکین 1 آلفا( IL-1α ) و آنتاگونیست گیرنده ی اینترلوکین 1 ( IL-1RN) در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) و افراد سالم

دکتر مجید شهبازی- ایوب خسروی

90/9/1

94/4/9

20

بررسی ­پلی مورفیسم های ژن  IL6 (جایگاه 174-) در افراد-Ag  HBs مثبت و جمعیت سالم

مرضیه عطار، دکتر مجید شهبازی

91/4/13

94/4/9

21

تعیین فراوانی پلی مورفیسم های ژن اینترفرون گاما (جایگاه 874+ ) در افراد HBs-Ag+ و جمعیت سالم

دکتر مجید شهبازی، نادیا قاسمیان

90/12/23

94/4/9

22

بررسی واریانت های ژنTNF-α(جایگاه های -308 و-238 ) وتاثیر آن برمیزان بیان mRNAدرافراد مبتلابه بیماری عروق کرونروجمعیت سالم (پایان نامه)

پرهام نجاتی، دکتر مجید شهبازی

93/4/24

94/6/3

23

بررسی پلی مورفیسم ژن HLA-DQ (DQ-A1 جایگاه 0102 و DQ-B1 جایگاه 0602 ) در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد (MS) و جمعیت سالم

اعظم بخشنده، مرضیه عطار

92/10/17

94/4/9

24

بررسی واریانت های ژنPDGF-bدرجایگاه های +286 و  +1135وتاثیر آن برمیزان بیان mRNAدرافراد مبتلابه بیماری عروق کرونروجمعیت سالم

دکتر مجید شهبازی، شایسته رضایانی

93/12/19

94/9/10

25

بررسی ارتباط زردی طول کشیده باپلی مورفیسم ژنUDGT1 ( جایگاه G71R) در نوزادن مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی طالقانی گرگان در سال 1391

دکتر احسان علائی، دکتر علیرضا اعظمی نژاد

92/9/5

94/9/10

26

بررسی پلی مورفیسم های ژن  MDR1 (ABCB1) جایگاه های rs28381943 ، rs2032586  و C3435T و ارتباط آن ها با میزان بیان ژن MDR1 در افراد مبتلا به سرطان های مری و کولون و جمعیت سالم (پایان نامه)

دکتر مجید شهبازی - مریم منصوری

90/2/6

95/4/15

27

تعیین پلی مورفیسم ناحیه C677T ‍‍ژن mthfr در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر و جمعیت سالم

مرضیه عطار، دکتر مجید شهبازی

90/12/23

94/10/29

28

پلی مورفیسم های ژن اینترلوکین 1 آلفا( IL-1α ) و آنتاگونیست گیرنده ی اینترلوکین 1 ( IL-1RN) در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) و افراد سالم

دکتر مجید شهبازی- ایوب خسروی

90/9/1

94/4/9

29

تعیین میزان بیان فاکتور رشد مشتق از پلاکت(PDGF) در سلول های خون کشت داده شده در بیماران مبتلا  به MS و افراد نرمال

مرضیه عطار، دکتر مجید شهبازی

1393/2/2

1395/4/1

30

بررسی پلی مورفیسم های ژن IL13 (جایگاه 110-) در افراد HBs-Ag مثبت و جمعیت سالم

مریم زنگی، اعظم بخشنده

1393/12/12

1395/4/1

31

بررسی پلی مورفیسم ژن HLA-DQ (DQ-A1 جایگاه 0102 و DQ-B1 جایگاه 0602 ) در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر (CAD) و جمعیت سالم

اعظم بخشنده، بهناز بذرافشان

1393/12/12

94/12/18


دفعات مشاهده: 756 بار   |   دفعات چاپ: 358 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | selolimol

Designed & Developed by : Yektaweb