پیام خود را بنویسید

پایان نامه ها : پایان نامه

 | تاریخ ارسال: 1395/11/25 | 

سال 88-91 

بررسی پلی مورفیسم ژن  HLA-G درخانمهای باردار مبتلا به پری اکلامپسی، خانم آزاده فیاض

بررسی پلی مورفیسم ژن " OLIG1 " (جایگاه 2633 C/T rs 7278735) در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و جمعیت سالم ترکمن و غیر ترکمن.  مهدی تمسکنی زاهدی

بررسی تفاوت های ژنتیکی فاکتور رشد عصبی NGF در بین افراد سالم ترکمن و بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس- رحیم صفاری

Tumor necrosis factor alpha-308 G/A polymorphism in patients with دانیال روشندل -multiple sclerosis and healthy subjects

بررسی میزان بیان فاکتور رشد شبه انسولین 1 (IGF-1) در پلاسما و سلولهای خون کشت داده شده و ارتباط آن با ژنوتایپ در بیماران مبتلا  به MS و افراد نرمال  - رضا عبدالمحمدی

بررسی پلی مورفیسم های ژن  MDR1 (ABCB1) جایگاه های rs28381943 ، rs2032586  و C3435T و ارتباط آن ها با میزان بیان ژن MDR1 در افراد مبتلا به سرطان های مری و کولون و جمعیت سالم –مریم منصوری

بررسی فراوانی پلی مورفیسم های ژن های خانواده اینترلوکین 1 در افراد HBs-Ag+ و جمعیت سالم استان گلستان -  بیتا جوان

بررسی اثرات مصرف طولانی مدت MDMA بر حافظه و میزان بیان ژن گیرنده های دوپامینی D1,D4 و D5 در Hippocampus در موشهای صحرایی نر بالغ نژاد ویستار- سیمین محکی زاده

تاثیر ترکیب هورمون گنادوتروپین منوپوزال انسانی و استرادیول بر میزان بیان ژن E-Cadherin و -cateninβ در رویانهای مرحله بلاستوسیست موش پس از IVF تخمکهای حاصل از تحریک تخمدان -  منیره عامریون

میزان بیان ژن E-cadherin در رویانهای مرحله بلاستوسیست موش پس از IVF تخمک های بالغ حاصل از تحریک تخمدان با استفاده از فاکتور نوترکیبی رشد فولیکول و استرادیول(E2   ) -  شادان نوید

تاثیر استرادیول و eCG بر میزان بیان گیرنده اسپرم و مورفولوژی زونا پلوسیدا در تخمک موش سوری-  معصومه محمدزاده

بررسی پلی مورفیسمVNTR در انتهای '5 ژن MBP  در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد و جمعیت سالم ترکمن و غیرترکمن  -  مریم رحیمیان

سال 92-95

بررسی پلی مورفیسم های VEGF در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر و جمعیت سالم، رضا صالحی منظری

بررسی پلی مورفیسم های ژن IL-10 و ارتباط آن ها با HLA DRB1*15 در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و جمعیت سالم، جواد صادقی اله آبادی

بررسی پلی مورفیسمVNTR در انتهای '5 ژن MBP  در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد و جمعیت سالم ترکمن و غیرترکمن، مریم رحیمیان

اثرات ضد سرطانی ترکیب آدنوویروس های القا کننده ی ژن p53 ، 4-1BBL، B7-1 در رده ی سلولی skov3 ، لیلا روشندل

کلونینگ و  بیان آزمایشگاهی پروتئین نوترکیب فاکتور رشد شبه انسولین 1 (HrIGF-1) انسانی در اشرشیاکلی، حمیدرضا ایرانپور

کلونینگ و  بیان پروتئین نوترکیب فاکتور نروتروفیک مشتق از سلول گلیال انسانی (rhGDNF) در میزبان E.coli درمقیاس آزمایشگاهی، معصومه مهرپویا

خاموش سازی ژن cdc25A   و بررسی تکثیر رده سلولی سرطان سینه MDA-MB-231، سید حسین صادقی

بررسی واریانت ژنPON1 در جایگاه+55وتاثیر آن برمیزان بیان mRNA در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونروجمعیت سالم، سمانه عبداله پور

خاموش سازی ژن VEGF-A  در رده ی سلولی سرطان پستان T47DT، سوده امیدی

خاموش­سازی ژن CDC25B در رده سلولی سرطان پستانMCF-7  با استفاده از shRNA،  سحر علی‏جان­پور

کلونینگ و  بیان آزمایشگاهی هورمون پاراتیروئید نوترکیب انسانی در اشرشیاکلی، محمد حسین آقاجانی

کلونینگ وبیان آزمایشگاهی پروتئین نوترکیب انسانی آنتاگونیست رسپتور اینترلوکین 1(Il1raفاطمه جلالی

همسانه سازی و بیان پروتئین نوترکیب فاکتور محرک کلونی گرانولوسیت-منوسیت انسانی (rhGMCSF) در اشرشیاکلی، لیلا وردست زاده

بررسی پلی مورفیسمVNTR ژن PER3 در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و افراد سالم، زهرا ملکی

بررسی واریانت های ژنTNF-α(جایگاه های -308 و-238 ) وتاثیر آن برمیزان بیان mRNAدرافراد مبتلابه بیماری عروق کرونروجمعیت سالم، پرهام نجاتی

بررسی اثر خاموش سازی ژن hPTTG   بر تکثیر و پروتئومیکس رده سلولی سرطان پستانMDA-MB-231، قاسم خزائی

ممانعت از همانند سازی ویروس HIV-1 انسانی با استفاده از لنتی وایرال وکتور حاوی shRNA بر علیه mRNA ژن های vpr و vif در محیط آزمایشگاه، تورج فرازمند

بررسی واریانتهای ژن اینترلوکین 18 (جایگاههای 137- و 183+)و تاثیر آن بر میزان بیان mRNA در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر و جمعیت سالم، افسانه بازگیر

بررسی اثر خاموش سازی ژن cIAP2 بر تکثیر و پروتئوم رده سلولی سرطان پستان MD-MB-231، پدرام ترابیان

طراحی و ساخت وکتور بیانی RNA  مداخله گر کوچک (plasmid-based shRNA) با پروموتور اختصاصی تومور دو جهته برای خاموش سازی همزمان دو ژن در رده سلولی سرطان پستانMDA-MB-231 ، فاطمه تاش شمس آبادی

بررسی اثر خاموش سازی بیان ژن  XIAP بر تکثیر و پروتئوم در رده سلولی سرطان پستان MCF-7، مهدی آقاقلی زاده

بررسی بیان RNA غیر رمزگذار بلندNEAT1  (Long non-coding RNA) در نمونه های بافت توموری سرطان پستان در مقایسه با بافت سالم حاشیه تومور، عطیه تیموری

بررسی بیان RNA غیر رمزگذار بلندARA (Long non-coding RNA) در نمونه های بافت توموری سرطان پستان در مقایسه با بافت سالم حاشیه تومور، نگار نایب زاده

مطالعه بیان برخی RNA های غیر رمز گذار بلند در رده سلولی مقاوم به داکسوروبیسین KDI/20، زهرا رحمانی

بررسی واریانت های ژنPDGF-bدرجایگاه های +286 و  +1135وتاثیر آن برمیزان بیان mRNAدرافراد مبتلابه بیماری عروق کرونروجمعیت سالم، شایسته رضایانی

بررسی پلی مورفیسم های ژن ۱۰IL در جایگاه‌های1082- و 819 - و ارتباط آن با میزان بیان mRNAدر افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر و جمعیت سالم، سیده زهرا موسوی

بررسی پلی مورفیسم های عملکردی ژن اینترفرون گاما  interferon-gamma) ) در جایگاه  (+874) و ارتباط آن با میزان بیان mRNA در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر و جمعیت سالم، فرنوش شاطری

بررسی پلی مورفیسم های ژن NGF در جایگاه‌های198- و و ارتباط آن با میزان بیان mRNAدر افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر و جمعیت سالم، رضوانه امیر لطیفی

بررسی پلی مورفیسم ژن HLA-DQ (DQ-A1 جایگاه 0102 و DQ-B1 جایگاه 0602 ) در مادران مبتلا به پری اکلامپسی و افراد سالم، محمود  محمدی

بررسی واریانت ژن AGT در جایگاه‌ های M235T  و 6- و تاثیر آن بر میزان بیان mRNAدر افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر و جمعیت سالم، مریم میر احمدی

بررسی پلی مورفیسم های ژن TGFb در جایگاه‌های10  و 25  و ارتباط آن با میزان بیان mRNAدر افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر و جمعیت سالم، ندا رجبعلیان

ساخت پلاسمید بیان کننده پروتئین نوترکیب هورمون پاراتیروئید انسانی و کلونینگ در باکتری اشرشیاکلی -الهه اصفهانی

کلون، بیان و خالص سازی آزمایشگاهی هورمون پاراتیروئید
انسانی نوترکیب، صادق مجدی

مطالعات نانوسکوپی و اسپکتروسکوپی ریبونوکلئوتیدهای مداخله گر ضد فاکتور رشد رگی –آلفا برهم کنش کننده با نانو ذرات میله ای طلا و نانو حاملین دندریمری برای ارائه به سلول سرطانی سینه رده T47D- آرش طهماسبی فر (مقطع دکتری)

بررسی ارتباط زردی طول کشیده باپلی مورفیسم ژنUDGT1 ( جایگاه G71R) در نوزادن مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی طالقانی گرگان در سال 1391، دکتر علیرضا اعظمی نژاد

طراحی و ساخت وکتور بیانی ژن انسولین و انتقال آن با استفاده از نانوذرات کیتوزان جهت ترانسفکشن پایدار سلول های K روده ای در محیط کشت سلولی و در مدل موش دیابتی، بیتا جوان

بررسی واریانت حذف شدگی و درج شدگی 14 جفت بازی(±14bp) در ژن HLA-G و ارتباط آن با میزان بیانmRNA درافراد مبتلابه بیماری مالتیپل اسکلروزیس وجمعیت سالم، علیرضا کارگر

بررسی پلی مورفیسم ژن HLA-DQ (DQ-A1 جایگاه 0102 و DQ-B1 جایگاه 0602 ) در مادران مبتلا به پری اکلامپسی و افراد سالم، محمود  محمدی

بررسی اثر خاموش سازی ژن FoxO3a   و القاء بیان ژن P27  به طور همزمان بر تکثیر و آپوپتوز رده  سلولی سرطان پستان MDA-MB-231    و تومورزایی در موش نود، صباح میاهی

القای بیان IL10 و ILR23 در سلول های مزانشیمی بافت چربی ترانسفکت شده با وکتور لنتی ویروسی و کاربرد آن در مدل موشی انسفالومیلیت خودایمن، معصومه رستمی،


دفعات مشاهده: 860 بار   |   دفعات چاپ: 360 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 All Rights Reserved | selolimol

Designed & Developed by : Yektaweb